Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2426
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Sadanshing Padma
Balu”
1 record(s)
 
 

[2426]
सदनशीन पद्मा बाळू
Sadanshing Padma
Balu


Cast: मातंग / Matang
Village: झोटिंग महाराजाचे रंभापूर / Zhoting Maharajache Rambhapur
Taluka: अकोट / Akot
District: अकोला / Akola
Gender: F

Songs by Sadanshing Padma
Balu
(10)

वयः३५

मुलगेः २ मुलगी ः १

व्यवसाय ः शेती एक एकर जमीन कोरडवाहू ज्वारी व पराडी (कापूस) करतात. ते पुरेसे नाही. मजुरी करतात.

आई कडून गाणी शिकल्या.

पहिल्यांदाच पंढरपूरच्या यात्रेला आल्या. येताना आगगाडीने बिना तिकीट आल्या. त्यांचा भाऊ अपंग आहे तो पंढरपूरला येतो. त्याच्या बरोबर आल्या. त्यांचे म्हणणे कसे पोहोचलो पंढरपूरला ते कळलेच नाही. देवानेच बोलावले. जाताना देवच बघेल.शिवलिंग धर्मशाळेत राहील्या होत्या. भावावरून गाणे म्हणताना डोळ्याला पाणी येत होते. यांनी नंतर काही दुसरी गाणी पण दिली. आवाज अतिशय गोड आहे

आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.