Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2416
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bodke Sarubai Madhavrao”
1 record(s)
 
 

[2416]
बोडके सरूबाई माधवराव
Bodke Sarubai Madhavrao


Cast: मराठा / Maratha
Village: ढेबेगाव / Dhebegaon
Taluka: कन्नड / Kannad
District: औरंगाबाद / Aurangabad
Gender: F

Songs by Bodke Sarubai Madhavrao (59)

वयः६०

मुलगेः ५ मुलगी ः नाही

सवाष्ण
व्यवसाय ः शेती १० एकर कोरडवाहु जमिन.

आई कडून व सासु कडून गाणी शिकल्या.

घरची परिस्थितीः परिस्थिती चांगली आहे. दोन मुलगे नोकरीला आहेत.
त्यांच्या जाऊबाई अनुसुयाबाई पाटील बरोबर होत्या.

या गंगागीर महाराजांच्या शिष्या आहेत. त्यांच्याच मठात त्या राहील्या होत्या.
दळणाचा सराव होता म्हणून पुष्कळ गाणी लक्षात आहेत.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २८ तारखेला घेतली.