Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2412
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Datunge Dwarka Shankar”
1 record(s)
 
 

[2412]
दाटुंगे व्दारका शंकर
Datunge Dwarka Shankar


Cast: मातंग / Matang
Village: पातुडा / Patuda
Taluka: संग्रामपुर / Sangrampur
District: जळगाव / Jalgaon
Gender: F

Songs by Datunge Dwarka Shankar (25)

शिवलिंग महाराज धर्मशाळेत या राहील्या होत्या. ही धर्मशाळा शिवलिंग नागनाथ शिंदे यांच्या मालकीची आहे. ते संत गाडगे महाराजांचे शिष्य असून मातंग आहेत. कीर्तन करतात. या धर्मशाळेत अत्यंत गरीब परिस्थितील लोक उतरले होते. त्यातील बरेच मातंग होते.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.