Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2407
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Rau Vatsala Devraj”
1 record(s)
 
 

[2407]
रवू वत्सला देवराज
Rau Vatsala Devraj


Cast: मराठा / Maratha
Village: देवरी / Devari
Taluka: अमरावती / Amravati
District: अमरावती / Amravati
Gender: F

Songs by Rau Vatsala Devraj (20)

वयः ५०

या गजानन महाराजांच्या देवळाच्या आवारात गहु निवड्याचे काम करत होत्या. पण तेथील मुकादमाने त्यांच्यावर दबाव आणला व त्यांना इच्छा असुनही गाणी सांगता आली नाहीत.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.