Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2403
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bhore Manakarna Devidas”
1 record(s)
 
 

[2403]
भोरे मनकरणा देवीदास
Bhore Manakarna Devidas


Cast: मराठा / Maratha
Village: काकडा / Kakada
Taluka: अचलपुर / Achalpur
District: अमरावती / Amravati
Gender: F

Songs by Bhore Manakarna Devidas (9)

वयः ६०

मुलगे ः ४ मुलगी ः नाही

व्यवसाय ः शेती ६ एकर कोरडवाहु, मजुरी करावी लागते.

घरची परिस्थितीः पुष्कळ सासुरवास काढला. जात्यावर दळण दळलय म्हणून गाणी लक्षात आहेत. एका मुलाचा पानाचा ठेला आहे. दोन मुलगे अॉटो रिक्षा चालवतात. एक घरीच असतो.

या गुलावराव महाराजांच्या दिंडीत होत्या. त्यांना पंढरपुरला यायला एक महीना लागला. त्या संत जनावाई शाळेत उतरल्या होत्या.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.