Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2399
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Mohol Chandrakala”
1 record(s)
 
 

[2399]
मोहोळ चंद्रकला
Mohol Chandrakala


Cast: मराठा / Maratha
Village: भगतगाव ब्राह्मणवाडा / Bhagatgaon Brahmanvada
Taluka: अमरावती / Amravati
District: अमरावती / Amravati
Gender: F

Songs by Mohol Chandrakala (7)

वयः ६५, विधवा

या गुलाबराव महाराजांच्या दिंडीत आल्या होत्या. संत जनाबाई कन्याशाळा येथे उतरल्या होत्या.
या बाईंना पुष्कळ गाणी येत होती. देण्याचा उत्साह वाटत होता. सकाळी गेलो तेंव्हा त्या सैपाकाच्या दिंडीत होत्या. रात्री परत गाणी टेप करण्यासाठी गेलो त्यावेळी महाराज भेटले. त्यांच्या समोरच गाणी टेप केली त्यामुळे कोणी स्त्रियांवर दबाव आणला नाही. तेंव्हा महाराजांनीच सांगीतले की यांना पुष्कळ गाणी येतात व त्यांना गाण्यास सांगीतले.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.