Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2378
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Pokale Taramati
Ambadas”
1 record(s)
 
 

[2378]
पोकळे तारामती अंबादास
Pokale Taramati
Ambadas


Cast: मराठा / Maratha
Village: जामखेड / Jamkhed
Taluka: जामखेड / Jamkhed
District: अहमदनगर / Ahmednagar
Gender: F

Songs by Pokale Taramati
Ambadas
(20)

वयः६०

व्यवसाय ः शेती आहे. शेतीवर कुटुंबाचे चांगल्याप्रकारे भागते .

मीरा चवरे या यांची जाऊ लागतात. रेणुका शेळके या यांची लांबची नणंद लागतातपैठणच्या यात्रेत यांच्या घरून पालखी जाते ती नाथषष्ठीला निघते. या भजनातपण गाणी म्हणतात. सर्व घरच वारकर्याचे आहे
या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली होती.