Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2375
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Varangule Vatsala Bhau”
1 record(s)
 
 

[2375]
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब
Varangule Vatsala Bhau


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: अष्टी / Ashti
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Varangule Vatsala Bhau (34)

वय ः ४५

व्यवसाय ः शेती आहे. शेतीवर कुटुंबाचे चांगल्याप्रकारे भागते.

या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली होती.