Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2350
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Khambe Parubai”
1 record(s)
 
 

[2350]
खांबे पारूबाई
Khambe Parubai


Cast: मराठा / Maratha
Village: ढाळवाडी / Dhalvadi
Taluka: पाटोदा / Patoda
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Khambe Parubai (39)

वयः ६०

चार मुलगे ः ४ मुली ः ४

शेतीः जिरायत

घरची परिस्थिती ः मोठे मुलगे शेती करतात, धाकट्याने १३वीत शाळा सोडली
या पूर्वी माळवदावरून खाली पडल्या होत्या. त्यावेळी कोणी दवाखान्यात घेतले नाही. डोके चक्कर झाले आहे.

सासरी पुष्कळ सासुरवास होता. माहेरची गरीबी होती.
या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पायी पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली होती.