Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2347
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Gholap Sunanda”
1 record(s)
 
 

[2347]
घोलप सुनंदा
Gholap Sunanda


Cast: मराठा / Maratha
Village: साकत / Saket
Taluka: जामखेड / Jamkhed
District: अहमदनगर / Ahmednagar
Gender: F

Songs by Gholap Sunanda (50)

वयः ५७

मुलगे ः ३ मुलीः २ माहेरः सावळे

गाण आईकडुन शिकले.

व्यवसाय ः शेती ३० एकर बागायत ज्वारी, गहु, बाजरी, तूर, उडीद, भुईमुग ही पिके येतात. शेतीतील उत्पन्न भरपूर आहे.

घरची परिस्थितीः परिस्थिती चांगली आहे. यांचे वडील पाटील होते. पाटील घराणा. यांचा एक भाऊ नारायण शंकर काशीग इंदुरला प्राचार्य आहे. ते व्यसनमुक्तीचे काम पण करतात. त्यांनी अण्णा हजारे यांच्याकडून प्रेरणा घेतली आहे. दुसरे दोन भाऊ पण शिकलेले व चांगल्या नोकर्यात आहेत. प्राचार्य भावाने आपल्या आई कडून पारंपारिक गाणी गोळा करून त्याचे पुस्तक छापले आहे. गाणी आईकडून शिकल्या. देवाच्या, गणगोताच्या, शेतीवरून अशा सगळ्या विषयांवरील भरपूर ओव्या येतात. ओव्या सांगण्याचा उत्साह वाटत होता.
मुलगी चांगल्या घरी पडली आहे. तिचा नवरा मिलीटरीत आहे. सघ्या ती खडकीला असते.
या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पायी पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली होती.