Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2341
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Fartod Hira”
1 record(s)
 
 

[2341]
फरतोड हिरा
Fartod Hira


Cast: मराठा / Maratha
Village: इटकूर / Itkur
Taluka: कळंब / Kalamb
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Fartod Hira (29)

वयः ५० शिक्षण ः नाही

मुलगे ः २ मुलीः ३

व्यवसाय ःशेती थोडी आहे. शेतमजुरी करावी लागते.

घरची परिस्थितीः अार्थिक परिस्थिति नाजुक आहे. या आता दासखेड, ता. पाटोदा. जि. बीड येथे रहातात यांचे म्हणणे आहे की यांना कोणीतरी करणी केली. त्यामुळे डोके चक्कर झाले. दासखेडला एकट्याच येऊन राहील्या आहेत.मजुरी करून खातात. नवर्याने दुसरे लग्न केले नाही आहे.

जात्यावरल्या ओव्या सांगीतल्या त्यामुळे मनाला शांत वाटले असे म्हणाल्या.
या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली ह दिंडीला रू३०० भरावे लागतात. ते नाहीत. मग दिंडीचा स्वैपाक करून दिंडीत सामील झाल्या. दिंडीत मजुरी करून पैसे फेडतात. स्वैपाक करायचा असल्याने या ट्रकमधून जातात. पायी जात नाहीत