Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2299
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Phadkule Satyabhama”
1 record(s)
 
 

[2299]
फडकुले सत्यभामा
Phadkule Satyabhama


Cast: देशमुख / Deshmukh
Village: /
Taluka: शिरूर / Shirur
District: पुणे / Pune
Gender: F

Songs by Phadkule Satyabhama (61)

वयः५५ शिक्षण नाही.

मुलगेः २ मुलीः ३

शेतीः आहे. ऊस, भुईमूग, गहु, ज्वारी,बाजरी, हळद, मिरची अशी सगळी पिके काढतात.

गाण आईकडुन शिकले.

घरची परिस्थिती ः आता नवीन बंगला बांधायला घेतला आहे. दिराचे व यांचे कुटुंब एतत्र रहातात. घरचा टेंपो आहे. दुकान आहे. नवीन बंगला बांधला तरी सध्या रहातात तिथे स्वैपाकघर ठेवणार कारण चुलीच्या स्वैपाकाला चव असते. तिथे चूल आहे ती तशीच ठेवणार.

त्या म्हणाल्या मी गाणी आईकडून शिकले. त्यांची खूप इच्छा होती गाणी द्यायची. त्या म्हणाल्या की जात्याचा एक येढा झाला की आपोआप गाणी सुचतात. त्यांनी मोठ्या आवडीने आम्हाला गाणी टेप करायला बोलावले आहे. त्या म्हणाल्या की माझ्या जोडीनी म्हणणार्या दोघीजणी आहेत. आमचे आवाज जुळतात. आम्ही नेहमी एकत्रच जात्यावर बसतो. गावात लग्नाची हळद दळायची असेल तर आम्ही तिघीच तिथ असतो. मगच खरी रंगत येते.

यांच्याकडे आम्ही १२.१.२००१ ला गेलो होतो.