Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2279
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Somavamshi Shanta”
1 record(s)
 
 

[2279]
सोमवंशी शांता
Somavamshi Shanta


Cast: लिंगायत / Lingayat
Village: वानवडा / Vanvada
Taluka: औसा / Ausa
District: लातुर / Latur
Gender: F

Songs by Somavamshi Shanta (12)

वयः ५०

मुलगाः १ मुलगीः १

व्सवसाय ः शेती पाच एकर कोरडवाहु, पुष्कळ कष्ट करावे लागतात. आता एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करतात.
त्या म्हणाल्या की आपण आई बापच मुला मुलीत फरक करतो. आमच्या मुलीला कोणताही वशीला न लावता, पैसे न भरता डि. एड् ला प्रवेश मिळत होता. पण आम्ही तिचे लग्न केले.

घरची परिस्थितीः आता सासरी पुष्कळ कष्ट करावे लागतात. समाजात मिसळण्याची परवानगी नाही. पण आम्ही तेच आईबाप तर मुलाला मात्र लाखभर रूपये कर्ज काढून इंजिनियरिंगला घातला. कर्ज फेडण्यासाठी जास्त कष्ट करतो.

यांची मुलाखत व गाणी दिल्ली येथे ११ ते १३ अॉक्टोबरला सेमीनारला गेलो होतो तेंव्हा घेतली.