Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2268
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Nandure Salu”
1 record(s)
 
 

[2268]
नांदुरे साळु
Nandure Salu


Cast: ढोर कंकय्या / Dhor Kankayya
Village: मानवत / Manvat
Taluka: मानवत / Manvat
District: परभणी / Parbhani
Gender: F

Songs by Nandure Salu (35)

वयः६५

मुलगेः २ मुलीः २ माहेर औंढ्या नागनाथ.

व्यवसाय ः केळी विकण्याचा धंदा करतात.

विधवा आहेत
आता बराच वर्षे मुंबईत रहातात. लेक दिली आहे मुंबईत त्यामळे मुंबईस स्थलांतर केले. या केळी विकून पोट भरतात. धोंडाबाई कावळे यांची मामी.त्या दोघी एकत्रच

घरची परिस्थितीः या सांगत होत्या की त्यांची कहाणी फार दुःखाची आहे. आता मोठा मुलगा ३५ वर्षाचा होऊन गेला. नवरा मरून पुष्कळ वर्षे झाली. त्याला दमा होता.गावी असताना खूप कष्ट करावे लागत. सासुरवास असे. पुष्कळ दळायला लागायचे. म्हणून आज सुध्दा ओव्या पाठ आहेत. सगळी दुःख विसरण्यासाठी हा वारीचा मार्ग धरला.त्या म्हणाल्या की त्या कंकय्या ढोर आहेत. गळ्यात लिंग आहे. तसे हे लोक शिव भक्त असतात.
यांची मुलाखत व गाणी २२.११.२००० आळंदी येथे घेतली. कार्तीकी एकादशी निमित्त त्या यात्रेच्या वेळी आल्या होत्या.