Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2242
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Pandhare Shakuntala”
1 record(s)
 
 

[2242]
पांढरे शकुंतला
Pandhare Shakuntala


Cast: चर्मकार / Charmakar
Village: /
Taluka: सोलापूर / Solapur
District: सोलापूर / Solapur
Gender: F

Songs by Pandhare Shakuntala (30)

वयः ५०

मुलगा ःनाही मुलगी ः१

ओव्या आई व मावशीकडून शिकले.

व्यवसायः शेती नाही, मजुरी करतात व मुले सुध्दा मजुरी करतात.
आपले दुबळेपण असले की कोणी विचारत नाही.जन्मच मजुरी करून गेली. दोन वर्षापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे मिळत होते. आता ते पण मिळत नाहीत.
विधवा आहेत

पुष्कळ गाणी येतात. सप्त्यात गाणी म्हणतात..
यांची मुलाखत व गाणी आळंदी येथे १९.११ २००० या दिवशी घेतली. त्या कार्तीकी एकादशी निमित्त आल्या होत्या.