Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2177
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Ghumre Jarasa”
1 record(s)
 
 

[2177]
घुमरे जरसा
Ghumre Jarasa


Cast: मराठा / Maratha
Village: धामणगाव / Dhamangaon
Taluka: जामखेड / Jamkhed
District: अहमदनगर / Ahmednagar
Gender: F

Songs by Ghumre Jarasa (6)

वय:७० शिक्षण नाही

व्यवसायः शेती आहे पण पुरेशी नाही, शेत मजुरीला पण जावे लागते.

ज्या गावातल्या बाया वारीला बरोबर आल्या त्यांनी व गावातल्या इतर बायांनी सद् गुरू केला आहे पण यांनी केला नाही. यांच्या पुतण्याची बायको पण वारीला आली होती. सासवा सुनांचे संबंध खेळीमेळीचे होते. वारीत आल्यावर मनावरचे ताणपण कमी असतात. साधारणपणे वातावरण चांगले असते. इतरवेळचा कडवट पणा दिसत नाही.

मुलाखत व ओव्या २७.६.२०००पुण्यामधे घेतल्या. त्या पंढरपूरला पायी वारी करत पालखी बरोबर जात होत्या. वाटेत मुक्कामाला पुण्याला आल्या होत्या