Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2175
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Pade Sudamani”
1 record(s)
 
 

[2175]
पाडे सुदामनी
Pade Sudamani


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: कळम / Kalam
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Pade Sudamani (66)

वय:५५ शिक्षण:नाही

मुलगाः १ मुलगी ःनाही

जावेकडून गाणे शिकले .

व्यवसायः शेती दोन एकर त्यात फार पिकत नाही

घरची परिस्थितीः नवरा अपंग आहे. मुलाला चार मुले आहेत. त्याचा पहिला मुलगा मतीमंद आहे. त्याला पुष्कळ औषधपाणी केले. पुण्यात ससुनला आणण्याचा विचार आहे यांनी ५ वर्षे गवंड्याच्या हाताखाली काम केले. मग तीन वर्ष म्हशी सांभाळल्या.आता औरातकरांच्या लोखंडाच्या कारखान्यात काम करतात. रोज ५१ रूपये मिळतो. दिवाळीचा १००० रू. बोनस मिळतो. स्वत:ला मुलगी नाही म्हणून नणदेवर गाणी म्हणतात.
.
मुलाखत व ओव्या २७.६.२०००पुण्यामधे घेतल्या. त्या पंढरपूरला पायी वारी करत पालखी बरोबर जात होत्या. वाटेत मुक्कामाला पुण्याला आल्या होत्या