Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1726
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Jadhav Saru”
1 record(s)
 
 

[1726]
जाधव सरु
Jadhav Saru


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: करमाळा / Karmala
District: सोलापूर / Solapur
Gender: F

Songs by Jadhav Saru (48)

वय: ४५ शिक्षण नाही

व्यवसाय ः शेती

यांनी पुष्कळ ओव्या सांगितल्या. त्यांना गणगोत, शेत, बैल या विषयांवरची गाणी येतात ती त्यांनी सांगीतली. पण अशा विषयांवरची गाणी आम्हाला आवडतात हेच मुळी या बाईंना पसंत नव्हते. अस्तुरी जलम कुणी घातला येड्यानी/ पराया घरी बैल राबतो भाड्यानी ही ओवी येते का असे विचारल्या वर त्यांना रागच आला. त्यांच्या मतानी फक्त देवाच्या ओव्या म्हणायला हव्यात.

यांना आम्ही २४.७.१९९९ला पंढरपुर येथे आषाढी एकादशीच्या दिवशी भेटलो व ओव्या घेतल्या.