Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1698
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Pathan Bishmillabi”
1 record(s)
 
 

[1698]
पठाण बिषमिल्लाबी
Pathan Bishmillabi


Cast: ख्रिश्चन / Christian
Village: आंबेसावळी / Ambesawali
Taluka: बीड / Beed
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Pathan Bishmillabi (29)

वय ः ४०

मलगे ः १ मुली ः ३

व्यवसाय ः शेती ४ एकर कोरडवाहु जमीन

घरची परिस्थितीः घर चार पत्र्याचे काही झोपडी आहेत मुस्लिम स्री अर्ध शेत मजुर जात्यावरच्या ओव्या सांगते असे स्वःताहुन मला म्हणाली तेव्हा मला आश्चर्य वाटले.तिच्या ओव्या कोणत्या बाषेत असतील त्यांच्या मुलींनी पण ओव्या दिल्या त्यांनी ओव्या हिंदी व मराठी ओव्या तसेच पिराला उद्देशुन होत्या.