Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 15
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Shinde Jaba”
1 record(s)
 
 

[15]
शिंदे जबा
Shinde Jaba


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: पौड / Paud
Gender: F

Songs by Shinde Jaba (8)

वयः ८० शिक्षणः नाही
मुलगाः नाही मुलगी: १
व्यवसाय: ५-६एकर शेती. १५ पोती भात होतो. पिके- तांदूळ,गहू. जोडधंदाः दूध विकणे.
माहेरी आई,भावजया गाणं म्हणायच्या ते शिकले, सासरी शेजारणीचं शिकले.
लग्नाला, सणाला गाणं म्हणतात. लोक कौतुक करतात. म्हणून गाणं म्हणायचं. लेकीविषयी लई आवड होती.
गाणं सारखं गुणगुणायचे, त्यातून लक्षात राहायचं. गाणं म्हणताना मया दाटून येते. भाऊ जवळ आल्यासारखा वाटतो. दुसर्यांची गाणी शब्दात उचावून म्हणायचे लेकीला,शेजारणीला गाणी शिकवली. स्वतः गाणी तयार करायचे. जात्यावर बसले की आपोआपच फुटते. त्या येळेला जे मनात येईल त्यांच गाणं म्हणायचं देवाचं आलं देवाचं,आईचं आलं आईचं गाण म्हणायचं दुसरे म्हणायचे एवढ कसं तुमच्या लक्षात राह्यलं. ज्यांना गाणी येत नसतं त्यांना याड,कव्हा तू शिकायची. गाण्यातून तिला बोलायची तुला गाणं कसं येतं नाही.
जुन्या माणसाचं कोणी ऐकत नाही.त्याच्या नविन नकला निघाल्यात असं नव्या पिढीविषयी त्या म्हणतात.
हळदीशिवाय दुसरा वेगळा गळा नसतो.
घरची परिस्थिती - घर २ खणाचे असून कुडाच्या भिंती आहेत. मुलगा नसल्याने घरजावई केला आहे. मुलीचं निधन झाल्यापासून कशातच मन रमत नाही. एकत्रकुटुंब आहे. आर्थिक परिस्थिती जेमतेम आहे. विधवा आहेत.