Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1283
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Tambe Sarasvati Gangaram”
1 record(s)
 
 

[1283]
तांबे सरस्वती गंगाराम
Tambe Sarasvati Gangaram


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: दापोली / Dapoli
District: रत्नागीरी
रत्नागीरी / Ratnagiri
Gender: F

Songs by Tambe Sarasvati Gangaram (17)

वयः ७०

मुलगेः २ मुलगीः १ यांचे माहेर सानेगुरूजींच्या गावचे.

शेतीः थोडी आहे. मुख्यतः भाताचे पीक

घरची परिस्थितीः यांचे दोन्ही मुलगे मुंबईस नोकरी करतात. मुलगी ललीता भिकुराम जाधव यांचे सासर विण्हे ता. मंडणगड, रत्नागिरी.

यांना गाणे म्हणण्याची आवड आहे. पुष्कळ गाणी येतात. ओव्यांबरोबर पाळणे, भात लावणीची गाणी, उखाणे, फेराची गाणी हे सर्व येते. ते सर्व त्यांनी म्हणून दाखवले व लिहून घेण्याचा आग्रह केला. मुलगी माहेरी आली होती तिला पण त्या गाणे म्हणण्याचा आग्रह करत होत्या. त्यांच्या मते गावात पाहुणे आले तर गावाच्या नावासाठी गाणा सांगावीत. यांच्या इतकी गाणी येणारी गावात दुसरी बाई आता नाही.

यांची मुलाखत व गाणी ४.२.२००४ या दिवशी घेतली