Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1162
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“GaykwadRanjana”
1 record(s)
 
 

[1162]
गायकवाड रंजना
GaykwadRanjana


Cast: न्हावी / Nhavi
Village: माजगाव / Majgaon
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by GaykwadRanjana (21)

वयः ५०

मुलगेः २ मुलीः २

व्यवसायः शेती. गावाबाहेरच्या माणसांची हजामत केली तर रोख पैसे मिळतात.

घरची परिस्थितीः यांनी वरकस व भात शेती सुमारे १० वर्षापूर्वी विकली. पैसे बँकेत ठेवले. त्यातून आता मुलीचे लग्न केले. पैशांचे व्याज येते. गावातील लोकांना काही पैसे व्याजाने देतात. शिवाय या भागात बलुतेदारी पध्दत आहे. सर्व शेतकरी बलुते घालतात. त्यामुळे वर्षाचे धान्य मिळते. घरची जी थोडी शेती आहे त्यातून थोडे धान्य पिकते.
मुलीचे लग्न १९९९ एप्रिल मधे केले. सुमारे ६०,०००रु. खर्च केला.