Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/location.php?location_id
= 231
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Location [231] in village Hirdi / हिरडी


=> Display all villages (1120 records)
[231]
हिरडी
Hirdi

Taluka: मुळशी - Mulshi
District: पुणे - Pune
Valley: मुळशी - Mulshi
State: Maharashtra
Corpus: Western Maharastra

Songs in this location


Performers:
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
मेंगडे अनुसया - Mengde Anusya
मेंगडे लक्ष्मी - Mengde Lakshmi
मेंगडे शाहू - Mengde Shahu
मेंगडे शाहू - Mengde Shahu
मेंगडे शांता - Mengde Shanta
नरे शांता - Nare Shanta
आम्ही (हेमा राईरकर,बर्नार बेल, शेजवळ, उषा खळदकर) हिरडी गावाला १७ मे १९९८ ला गेलो होतो. या गावाला जायला रस्ता नाही. पाऊलवाटेने चालत जावे लागते. पिप्री पासून एक वाट आहे. दुसरी वाट घुटक्यापासून आहे. गावात बैलगाडी सुध्दा येवू शकत नाही.गावात कोणताही माल आणायचा असेल तरी तो डोक्यावरुन वाहून आणावा लागतो. रस्ता जंगलातून जातो. पक्का रस्ता करण्यास जंगल खाते परवानगी देत नाही.या गावाला ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. गावात ४० उंबरठा आहे. लोकसंख्या साधारणपणे २०० /२२५ च्या घरात आहे. शेतीत भात पिकते. वरी नाचणीचे पीक येते. अून्हाळ्यात पाण्याची प्रचंड पाणी टंचाई येते. देवळापाशी एक टाके आहे. एक विहीर आहे. उन्हाळ्यात घरटी फक्त पाच हंडे पाणी मिळते. कोणत्याही प्रकारची मजूरी गावात उपलब्ध नाही. टाटा कायम काम देत नाही. लोक कंत्राटदाराकडे मजूरीनी जातात. गावाच्या पश्चिमेला घाटा खाली टाटाचे बिरा येथील पॉवर हाऊस आहे. तिथे जाण्यास मोठा डोंगर उतरुन जावे लागते. या गावाला अर्थातच वीज नाही. काही तरुण रोज बिर्याला जावून येवून काम करतात.