Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2717
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Gaykwad Shivaji Mahadev”
1 record(s)
 
 

[2717]
गायकवाड शिवाजी महादेव
Gaykwad Shivaji Mahadev


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नळदुर्ग / Naldurga
Hamlet: आंबेडकर नगर / Ambedkar Nagar
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F
वय ः६५

मजुरीवर जीवन
यांच्या गावी बोरी धरण झाले. यांना उठावे लागले. ते म्हणाले की शेतकर्यांना काही मिळाले, आमच्या सारख्या मजुरांना काय मिळणार.मग हे पुण्याला उरळी कांचन येथे राहीले. मजुरी करून पोट भरले. नळदुर्गला आले तेंव्हा मतदार यादीत नाव लागले. मग फोटो पास मिळाला. या झोपडपट्टीत जागा मिळाली. शीला बळी वाघमारे यांची मुलगी. ते म्हणाले मी बायकोला दळू लागायचो व गाणी म्हणायचो. त्यांनी स्वतः ओव्यांशिवाय काही गाणी रचली आहेत ती पण त्यांनी आम्हाला दिली.
यांची मुलाखत व गाणी ६.१०.२००१ ला नळदुर्गला घेतली.