Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2278
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Sabane Lakshmi”
1 record(s)
 
 

[2278]
साबणे लक्ष्मी
Sabane Lakshmi


Cast: ढोर कंकय्या / Dhor Kankayya
Village: /
Taluka: आंबेजोगाई / Ambejogai
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Sabane Lakshmi (49)

वयः ४५

मुलगेः २ मुलगी ः नाही

व्यवसाय मजुरी करून जगतात.

घरची परिस्थितीः मोठा मुलगा गवंड्याच्या हाता खाली जातो. या व यांचा नवरा वेगळे रहातात. नवर्याला दमा आहे तो घरात बसून असतो. या गवंड्याच्या हाताखाली काम करतात. रोज काम मिळतेच असे नाही.

आता बरीच वर्षे मुंबईत रहातात.
यांची मुलाखत व गाणी २२ नोव्हेंबर २००० ला आळंदी येथे घेतली. कार्तीकी एकादशी निमित्त त्या यात्रेच्या वेळी आल्या होत्या.