Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2244
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Mukta”
1 record(s)
 
 

[2244]
कांबळे मुक्ता
Kamble Mukta


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: वाळुंज / Valunj
Taluka: मोहोळ / Mohol
District: सोलापूर / Solapur
Gender: F

Songs by Kamble Mukta (1)

वयः ६० शिक्षणः नाही

मुलगाः १ मुलगी ः नाही

मुलगा गटई काम करतो.

सोलापुरात दुष्काळ पडला व पुण्यात धरण फुटले तेंव्हा स्थलांतर करून पुण्यात आल्या. इथे भाऊ रहात होता. आता पर्वती पायथा, विठ्ठलवाडी रोड, सर्व्हे क्र. १३२ इथे रहातात.
विधवा आहेत
सत्प्याला, धार्मिक कार्यक्रमात नेहमी सहभागी होतात.
यांची मुलाखत व ओव्या १९.११.२००० ला आळंदी येथे घेतली. कार्तीकी एकादशी निमित्त आल्या होत्या.