Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1922
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Sonawane Lakshmi”
1 record(s)
 
 

[1922]
सोनवणे लक्ष्मी
Sonawane Lakshmi


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: पुरंदर / Purandar
District: पुणे / Pune
Gender: F

Songs by Sonawane Lakshmi (64)

वय ः ४०

२-१-१९९२या दिवशी सोनवरी येथे ओव्या घतल्या त्यांची मुलगी सोनवरीमध्ये दिली आहे. तिच्या घरी ओव्या घेतल्यालक्ष्मीबाईना बरीच वर्षे वाट बघुन आपली बहिणच त्यांनी सवत करुन घेतली आहे आता त्या बहिणीला दोन मुल आहेत या बाईंना गाण्याचा विरंगुळा वाटत आसावा कारण आधी मुलबाळ नाही याये दुःख आहेच बहिण सवत करुन आणली ह्या त्या बहिणीशी चांगल्या वागतात. व मुलाना संभाळतात. वांझपणाचे दुःख व अपमान सहन करायला हवा अशी शिकवण आहे.